KOMPLEKSOWE REALIZACJE OGRODÓW

Zajmujemy się kompleksową realizacją ogrodów według projektu. Oferujemy nadzór architekta krajobrazu nad budową oraz konsultacje powykonawcze.

Wykonujemy:
•    prace ziemne kształtowanie terenu
•    zakładanie trawników
•    instalacje systemów automatycznego nawadniania
•    systemy oświetlenia zewnętrznego
•    sadzenie i przesadzanie roślin
•    montaż małej architektury
•    pielęgnacja oraz konserwacja terenów zieleni