Konstrukcja zielonej ściany

Konstrukcja zielonej ściany umożliwia modularne łączenie poszczególnych paneli.